Op woensdag 13 mei 2009 zal Marianne Schuver-Bravenboer aan de Universiteit Leiden haar proefschrift verdedigen. De titel van het onderzoek luidt:

Fiscaal overgangsbeleid

Een raamwerk voor het vormgeven en beoordelen van het overgangsbeleid van de fiscale wetgever

Het onderzoek gaat over verandering van fiscale regels en de wijze waarop de fiscale wetgever de invoering van een nieuwe regel met overgangsrecht zou moeten begeleiden. In dit proefschrift geeft Marianne een beoordelingskader dat de fiscale wetgever kan helpen bij het nemen van beslissingen over overgangsrecht. Dit beoordelingskader kan ook worden gebruikt om achteraf een door de wetgever getroffen overgangsregime te beoordelen. Ook geeft zij een aantal algemene adviezen aan de wetgever die nuttig kunnen zijn voor het voeren van een fiscaal overgangsbeleid.